Teater

Om teateret

VISION
I 2021 er Glad Teater Danmarks nationalscene med skuespillere med funktionsnedsættelse. Vores forestillinger har et stort publikum og vil, udover at spille i København, spille faste turnéer rundt i de større byer i Danmark og medvirke på nationale som internationale festivaler. Gennem events udvikler vi nye måder at møde vores publikum på. En teateroplevelse kan også være en oplevelse med live streaming af en forestilling, et chat event eller meget andet.

Glad Teaters Outreach-program bringer vores skuespillere og især grundskolens elever sammen i projekter, der arbejder med teater- og historiefortælling. Gennem en udogmatisk og legende tilgang indgår vores skuespillere i interaktive møder med eleverne. Møderne skaber nye erkendelser og varig forandring – et univers, hvor alt er muligt, og alle kan være med. Vi har nu mere end 10 års erfaring med at skabe læring og produktionsrammer for vores skuespillere. Vi vil over de næste år sætte vores metoder og etik yderligere i spil, så de, udover at videreudvikle vores skuespillere, vil kunne være til glæde for en lang række andre borgere.

Historie

Glad Teater blev d. 25. april 2006 etableret i samarbejde med Glad Fonden. Vi havde i en årrække undersøgt forskellige måder, mennesker med funktionsnedsættelse kunne indgå i scenekunst. Vi havde lavet små oplysende stykker om og med mennesker med handikap i anledningen af handikapåret 2003 og eksperimenteret med Shakespeare udsat for kørestole. Samtidig besøgte vi England og Sverige, hvor vi søgte inspiration hos etablerede teaterkompagnier.

Se mere om Glad Teaters historie

Glad X

Glad X er rammen for den daglige træning og udvikling. I dette forum træner skuespillerne deres kroppe og stemmer, ligesom de udvikler deres skuespiltekniske færdigheder. Glad X er forum for udvikling og forsøg med kunstneriske idéer og former. Her kan en idé til en forestilling udvikles inden den skal i et egentlig prøveforløb. Herved spares der midler på forestillingsbudgetterne, samtidig med at der er meget frie rammer for at afprøve skæve idéer, der erfaringsmæssigt kan have store potentialer. Herudover er Glad X rammen hvor udvikling af mindre produkter som historiefortælling og andre events finder sted.

Mere om Glad X

Fem dages fejring af scenekunstens mangfoldighed

I maj måned afholder vi Glad Teaterfestival - den første af sin slags med udelukkende inkluderende scenekunst på programmet. Fem dage fyldt med teater, workshops, leg og fest!

Mere om festivalen