Teater

Historie

Glad Teater blev d. 25. april 2006 etableret i samarbejde med Glad Fonden. Vi havde i en årrække undersøgt forskellige måder, mennesker med funktionsnedsættelse kunne indgå i scenekunst. Vi havde lavet små oplysende stykker om og med mennesker med handikap i anledningen af handikapåret 2003 og eksperimenteret med Shakespeare udsat for kørestole. Samtidig besøgte vi England og Sverige, hvor vi søgte inspiration hos etablerede teaterkompagnier.

Gennem denne undersøgelse blev det klart, at en af de største udfordringer var at bryde med den gængse publikumsmodtagelse af mennesker med handikap på scenen. Vi oplevede, at der i høj grad herskede en idé om, at man ikke kritiserer sådanne forestillinger, da ”man jo ikke træder på nogen, det i forvejen er synd for”.

En vigtig forudsætning for, at scenekunst kan fungere, er, at man kan udsætte den for kritik. Hvis ikke der er et kvalitetskrav, er der ikke noget publikum. Afgørende for, at man kan stille krav må være, at skuespillerne har de nødvendige kompetencer. Derfor blev en professionel skuespilleruddannelse hurtigt vores første mål.

I foråret 2006 kontaktede vi TV-Glad, fordi de, som de eneste i Danmark, havde etableret et uddannelsesforløb med efterfølgende produktion på TV-området. Vi blev inviteret til at blive en del af TV-Glad, forudsat at vi selv kunne skabe teatret. Her opstod den unikke samarbejdsprofil, som stadig er gældende i dag med Glad Fonden.

Er I med, Danmark?

For at kunne samle interesserede ansøgere, få mediebevågenhed og økonomi til en skuespilleruddannelse, måtte vi først give folk billeder på nethinden. Billederne skulle vise, hvordan teater med skuespillere med funktionsnedsættelse tage sig ud, når det var i en professionel kontekst. Derfor arbejdede vi i løbet af 2006 frem mod vores første forestilling, Snedronningen af Jokum Rohde. Samtidig afholdt vi kurser i skuespilteknik. Snedronningen havde premiere på TV-Glad i juni 2007 og blev en stor anmelder- og publikumssucces.

Snedronningen kom til at fungere som den billedskaber, vi havde håbet. En stor del af succesen hermed skyldtes, at alle bag scenen var professionelle teaterfolk.

Snedronningen gav massiv medieomtale og medførte et hav af kontakter til folk indenfor teaterbranchen, der gerne ville arbejde med os. Samtidig fik vi politisk bevågenhed og et stærkt redskab til at overbevise kommuner om, at teater med denne målgruppe kan være meningsfuldt på mere end et pædagogisk plan.

Første skridt er uddannelse

Fra juni til december 2007 arrangerede vi en ny runde kurser for at imødekomme alle de interesserede mulige elever, der var kommet i kølvandet på Snedronningen. Disse kurser fungerede som et introduktionsforløb til skuespilleruddannelsen.

Den egentlige optagelsesprøve til uddannelsen fandt sted i december 2007.

I januar 2008 startede et hold på 14 elever på et fuldtids introduktionsforløb. Forløbet dannede grundlag for en vurdering af, hvilke elever der ville kunne gennemføre de tre års egentlige skuespilleruddannelse. Efter det halve år havde vi således 10 elever tilbage.

Over sommeren kom yderligere seks elever til, der langt om længe havde afsluttet deres sagsbehandling, og i august 2008 kunne de første to hold med i alt 16 elever starte deres egentlige uddannelse på skuespillerskolen.

 

Pædagogik og didaktik

For at kunne stille de nødvendige høje krav til eleverne og have mulighed for at give dem de relevante kompetencer, har vi fra begyndelsen valgt at ansætte undervisere fra branchen til at undervise i de fag, der er på andre teaterskoler. Underviserne har alle en stor undervisningserfaring og karrierer i dansk teater og film.

Fordelen ved denne model er, at vi altid tager udgangspunkt i de sceniske krav. Det er klart, at pædagogik er et væsentligt område i al undervisning, men hos os er fagligheden det væsentlige. Det betyder også, at eleverne gradvist vokser ind i en rolle som fagperson, i stedet for at stagnere i et passiv selvbillede af en person uden fremtid, og som det er synd for.

Et væsentligt aspekt ved skuespillerens arbejde skal være, at det handler mindst lige så meget om at give oplevelser som at få den medfølgende bekræftelse.

Første hold uddannede skuespillere

Vores skuespillere bliver ikke all round skuespillere, der kan indgå i hvad som helst, men vi er stolte over, at de med tiden har nærmet sig hver deres niche, der kan danne rammen om deres forskellige udtryk. I løbet af uddannelsens tre år har eleverne, ud over den daglige undervisning, lavet elevproduktioner af forskellig art: et radiodrama, tre novellefilm og 15 teaterproduktioner af varierende størrelse, hvoraf to af dem spillede på turné og festivaler i ind- og udland.

Skuespilleruddannelsens første hold færdiggjorde deres uddannelse i juni 2011. I den forbindelse medvirkede de i en stor afgangsforestilling, Verdens bedste forestilling, der opførtes på Edison – Betty Nansen Teatrets anneksscene på Frederiksberg.

I dag fungerer Glad Teater udelukkende som producerende og turnerende teater. Uddannelsesdelen sker på Glad Fagskoles STU Teaterlinje.

Glad Teaters ensemble

Ensemblet har siden produceret forestillinger, events og løbende arbejdet med at vedligeholde og udvikle deres talent. Glad Teaters profil har udviklet sig i retning af skæve og fleksible forestillinger, hvor mødet med publikum spiller en væsentlig rolle. Vores produktioner undersøger mange forskellige temaer, idéer, teaterkonventioner og udfordrer publikum. Vi opsøger vores publikum på skoler, i det offentlige rum, i kirker og institutioner. Herved bliver mødet interessant og det uforudsigelige centralt for forestillingen. Se vores forestillinger

Vores projekter indeholder ofte kombinationer af teater, film og elektroniske medier, der giver os mulighed for en brederede definition af teatermediet, og som åbner mulighederne for kommunikation og refleksion i et større forum end den enkelte forestilling. Samtidig bliver vores skuespillere eksponeret i forskellige medier. Dette åbner for flere muligheder for, at de kan blive castet til produktioner udenfor Glad Teater. Læs mere om Glad Casting

Glad X danner den daglige ramme for teatrets i dag 17 skuespillere.

Vil du vide mere om glad teater?

Hvis du vil vide mere om Glad Teater eller måske være en del af vores ensemble, er du velkommen til at ringe eller skrive

Kontakt os her

Her samler vi ikke på data, men på glade historier