Teater

Dagligdagen på Glad Teater

Skuespiltræning

For at kunne spille teater på højt niveau, skal man lære teknikker og tilgange til skuespillerens arbejde. Man skal lære at kunne fortælle en historie på scenen og spille en rolle, der fanger et publikum. Træningen består af krop- og stemmetræning, kreativ produktion, skuespilteknik, historiefortælling og branchekendskab.

Mindre forestillinger og events

I begyndelsen vil produktionen bestå af små visninger for et inviteret publikum eller for kolleger på teatret. Efterhånden som skuespillerne får udviklet deres talent, kan de blive castet til de større udadvendte forestillinger i Glad Teaters produktion. Den daglige træning er også forum for udvikling og produktion af projekter og events, som ikke nødvendigvis har et kunstnerisk sigte: Forumspil, kommunikationskurser m.fl. Som en del af Glad Teater, bliver man automatisk også en del af Glad Casting, der har til opgave at promovere skuespillerne i teater- og filmbranchen.

Andre aktiviteter

Ud over det daglige arbejde med træning og produktion fire dage om ugen, kan der være individuel undervisning, mødepligtige teaterbesøg, weekendworkshops, virksomhedsbesøg til åbne prøver m.m. Som en del af stillingen vil der være en årlig MUS-samtale mellem dig og din nærmeste leder. Her aftales personlige og faglige mål i forbindelse med skuespillerens træning og produktion, ligesom der evalueres på, hvorvidt målene bliver nået.

Indstilling

Fælles for skuespillerne på Glad Teater er, at de vil arbejde som skuespillere. Mange har ikke forudsætninger for at vide, hvad det indebærer, når de starter. Derfor venter der de fleste en overraskelse, når de opdager, at vejen til arbejdet som skuespiller er ganske krævende. Gennem arbejdet på Glad Teater bliver man konfronteret med sider i sig selv, man ikke tidligere har kendt. Skuespillerne udsættes for arbejdspres og sociale udfordringer. Der stilles krav til disciplin og respekt for kolleger og for faget. Alt sammen for at skuespillerne i sidste ende kan levere det nødvendige til glæde for et betalende publikum.

Skuespillerne kommer med mange forskellige personlige forudsætninger og funktionsvariationer. Derfor er den pædagogisk/didaktiske tilgang i arbejdet individuel. Arbejdet tager afsæt i en fælles ramme, der tilpasses den enkelte ud fra dennes forudsætninger. Der er ingen af Glad Teaters skuespillere, der bliver allround skuespillere, som kan indgå i alle opgaver, men alle kan finde performancestyrker, der kan bruges.

Dagligdagen

Arbejdstiden er mandag-torsdag 8.30-15. Fredag er hjemmedag. Morgenen starter med morgenmøde for hele Glad Fonden efterfulgt af et kort morgenmøde for Glad Teater. På møderne vil bliver der informeret om dagens program, og hvad der sker rundt omkring i afdelingerne, inden dagens arbejde starter. Midt på dagen er der frokost i Glad Fondens kantine.

Glad Teater er en meget broget skare. Her er teaterfolk, der leder træning og produktion sammen med skuespillere uddannet på Glad Teater. Herudover vil man blive en del af hele Glad Fonden, som er et livligt hus, hvor der holdes gode fester og sociale arrangementer.

Er du vores nye skuespiller?

Kontakt os endelig, hvis du synes, at Glad Teater lyder som noget for dig

Kontakt os

Her samler vi ikke på data, men på glade historier